Personvern (ENG)

Kravene i EUs generelle databeskyttelsesforordning gjelder i hele Europa. Vi vil informere deg om behandlingen av personopplysninger fra vårt selskap i samsvar med denne forskrift (se artiklene 13 og 14 GDPR). Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernregelen, kan du alltid kontakte dem ved å skrive oss til info@slownature.com.

Hvis du kjøper fra en tredjepartsleverandør via SlowNature.com sender vi dataene som er nødvendige for å behandle bestillingen til denne leverandøren. Vi gir aldri betalingsinformasjon eller e-postadressen din til leverandører. Alle leverandører er kontraktmessig forpliktet til å bruke dataene kun til behandling av bestillingen og ikke til andre formål, spesielt reklame.

Personvernserklæring